Moving Cities
O mieście

Neapol

Solidarne Miasto na nowo definiuje miejskie wspólnoty

Kluczowe wnioski

  • 1

    Stanowcze stanowisko polityczne byłego burmistrza de Magistrisa (2011-2021) znacznie wzmocniło sieć kontaktów między Solidarnymi Miastami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

  • 2

    Miasto uruchomiło innowacyjną Kartę Miejskich Dóbr Wspólnych (specyficzną dla Włoch) w celu stworzenia samodzielnie zarządzanych kolektywnych przestrzeni, gdzie aktywa miejskie traktowane są jako dobra wspólne, które mają być wykorzystywane do celów społecznych.

  • 3

    I Tavoli – wielostronne, decyzyjne okrągłe stoły, które zajmują się konkretną kwestią polityczną – okazały się skutecznym sposobem na ułatwienie dialogu między obywatelami a administracją.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Lokalny aktywizm i aktywny burmistrz: Neapol jest ważnym punktem na mapie krajów śródziemnomorskich; pozostaje też Solidarnym Miastem dzięki lokalnym aktywistom, w tym imigrantom, a także zaangażowaniu politycznemu byłego burmistrza de Magistrisa (2011-2021).

Dziękujemy wszystkim obywatelom, którzy natychmiast podjęli działania – w ciągu kilku godzin całe miasto przezwyciężyło ten społeczny i humanitarny kryzys, w doskonałej jedności między instytucjami i obywatelami, ponieważ razem wspieraliśmy gościnność, otwartość, inkluzję i integrację.

Wiceburmistrz ds. Opieki Społecznej R. Gaeta w 2016 r., po tym gdy uratowana łódź Gregoretti, przewożąca 466 migrantów, w tym 98 nieletnich bez opieki, przybiła w Neapolu

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Miasto praw człowieka: Praktyczne i symboliczne działania administracji de Magistrisa pokazują Neapol jako miasto stojące na straży pokoju i praw człowieka, zarówno na arenie lokalnej, jak i krajowej oraz międzynarodowej. Neapol wzmocnił tę pozycję w 2018 r., po restrykcyjnym stanowisku rządu krajowego wobec ratownictwa morskiego w czasie kadencji Salviniego (partia prawicowa) jako ministra Spraw Wewnętrznych.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Sprzeciwiając się Salviniemu, ratujemy życie: Najwybitniejsze wyniki wiążą się z publicznym podtrzymywaniem statusu Solidarnego Miasta. W czerwcu 2018 r., de Magistris oświadczył: „Neapol jest gotowy – bez dodatkowego finansowania – do ratowania życia. [...] Jeżeli bezduszne Ministerstwo pozostawia kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, istoty ludzkie na śmierć na morzu, port w Neapolu jest gotowy, aby je przyjąć”.

Jakie są kluczowe czynniki?

Wysoki stopień samoorganizacji: Koalicje wolontariuszy, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i podmiotów świadczących usługi społeczne dbają o większość praktycznych potrzeb i zadań związanych z przyjmowaniem uchodźców. Organizacje te często działają nieformalnie i organizują się samodzielnie. Władze miasta przyjęły rolę koordynatora i mediatora pomiędzy lokalnymi podmiotami i sojuszami.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Wraz z innymi włoskimi miastami Neapol rzucił wyzwanie wrogiej krajowej polityce migracyjnej pod rządami Salviniego. W uznaniu za swoje zasługi humanitarne Neapol został włączony do Sieci Gmin Solidarności (Rete dei Comuni Solidali; Re.Co.Sol) w styczniu 2019 r.

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Włochy – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������