Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΠαλέρμοΤο καταστατικό του Παλέρμο

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το καταστατικό του Παλέρμο είναι ένα πολιτικό μανιφέστο που τέθηκε σε ισχύ μετά από ένα διεθνές συνέδριο μεταξύ θεσμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και εγκρίθηκε από την δημοτική διοίκηση τον Μάρτιο του 2015. Αποτελείται από αρκετά κεφάλαια, αφοσιωμένα σε συγκεκριμένες πτυχές της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών δικαιωμάτων, όπως τα συνοριακά καθεστώτα, η ανάγκη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας της ΕΕ και των Ιταλικών νόμων περί υπηκοότητας, η προστασία, η πολιτική συμμετοχή, η εργασία, η στέγαση, η υγεία, οι ευάλωτοι μετανάστες και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ο υπότιτλος του είναι: «Από τη μετανάστευση ως πηγή οδύνης, στην κινητικότητα ως αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα.»

Τι συνέβη μετά την εμφάνιση του καταστατικού;

Παρότι το καταστατικό δεν είναι δεσμευτικό, προσέφερε μια δίοδο σε όσους ήθελαν να εναντιωθούν στην προσέγγιση της ΕΕ και των κρατών-μελών της σχετικά με την μετανάστευση. Παραδείγματα αποτελούν το μανιφέστο «Εμείς, οι πόλεις της Ευρώπης», που τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 2015 από την Άντα Κολάου, δήμαρχο της Βαρκελώνης, ή η πλατφόρμα του καταστατικού του Παλέρμο, μια πρωτοβουλία που συγκέντρωσε ΟΚΠ και άλλες πόλεις της Ευρώπης «έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις εργασίες μας στη Μεσόγειο θάλασσα και τη διεθνική συνεργασία μεταξύ των πόλεων αλληλεγγύης της Ευρώπης (...) στο πνεύμα του Καταστατικού του Παλέρμο».

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Συνολικά, το Καταστατικό αποτέλεσε κρίσιμο σημείο αναφοράς για προοδευτικούς παράγοντες που μάχονται για την αμφισβήτηση των υπαρχουσών μεταναστευτικών προσεγγίσεων σε όλη την Ευρώπη. Το καταστατικό αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να κατονομάζονται ξεκάθαρα καταστάσεις και συνθήκες σε επίσημα έγγραφα, και κατά πόσον αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για αλλαγή σε ορισμένες ιστορικές στιγμές.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις