Moving Cities
Πληροφορίες για την πόλη

Παλέρμο

Η ανοιχτή πόλη-λιμάνι που εναντιώθηκε στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης.

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Το Παλέρμο μας δείχνει το μέγεθος της επιρροής που μπορεί να ασκήσει μια πόλη όταν υπάρχει πολιτική θέληση: η πόλη άσκησε επανειλημμένα κριτική στη προσέγγιση της ΕΕ και της Ιταλίας στο μεταναστευτικό ζήτημα, χρησιμοποιώντας τη θεσμική εξουσία και την πολιτική επιρροή της τοπικής της αυτοδιοίκησης.

  • 2

    Βλέπουμε επίσης τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολλών διαφορετικών φορέων σχετικά με την αλληλεγγύη προς τους μετανάστες – από ακτιβιστικές οργανώσεις μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εποικοδομητική κριτική, ακόμα και η αντιπαράθεση, ενδυναμώνουν τόσο τις τοπικές όσο και τις διατοπικές πρακτικές.

Τι κάνει το Παλέρμο μοναδικό;

Η παράβλεψη του ευρωπαϊκού καθεστώτος συνόρων: το Παλέρμο αποτελεί εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πόλης που έχει δεσμευτεί στην άσκηση πολιτικής πίεσης για την ουσιαστική αλλαγή της πολιτικής συνόρων της ΕΕ και της Ιταλίας. Εστιάζει ιδιαίτερα στη θαλάσσια μετανάστευση και τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στη Μεσόγειο.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Ο λαϊκός ακτιβισμός συναντά έναν μάχιμο δήμαρχο: η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες στο Παλέρμο είναι το αποτέλεσμα των δράσεων ακτιβιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών. Παρόλα αυτά, πέρα απ’ τα σύνορα της πόλης, σημαντικός παράγοντας θεωρείται η ατζέντα και το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην δημάρχου, Λεολούκα Ορλάντο. Ανακοινώνοντας επανειλημμένα την ανοιχτότητα της πόλης και προσπαθώντας να χτίσει τη φήμη του Παλέρμο ως φιλικού προς τους μετανάστες, ο πρώην δήμαρχος έχει πετύχει να ανανεώσει την εικόνα της πόλης, σε μια πιο προοδευτική. Η νέα αυτή εικόνα προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, λόγω της αντίθεσης μεταξύ της «πόλης της Μαφίας», όπως ήταν για πολλά χρόνια γνωστό το Παλέρμο, και μιας πόλης των δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

Ο Ορλάντο (1985-2000, 2012-2022), δεν κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου του 2022, και αποσύρθηκε από την πολιτική. Την θέση του δημάρχου πήρε ο αμφιλεγόμενος Ρομπέρτο Λαγκάλλα, (Unione di Centro, κόμμα Χριστιανών Δημοκρατών ) με έναν δεξιό συνασπισμό που πάντοτε ασκούσε δριμεία κριτική στις προοδευτικές μεταναστευτικές πολιτικές του Ορλάντο.

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

**Ένας πρωτοστάτης εναλλακτικών πολιτικών στην Ευρώπη: **βασισμένο στη δέσμευση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην αξιοπιστία των ακτιβιστικών πρωτοβουλιών, το Παλέρμο γίνεται ολοένα και πιο ορατό στην Ευρώπη και έδωσε το παράδειγμα για τις δυνατότητες στις νέες πολιτικές σχετικές με τη μετανάστευση και τα σύνορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πόλη του Παλέρμο άνοιξε με επιτυχία διάλογο για τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ και της Ιταλίας, και παρείχε μια εναλλακτική αφήγηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το Καταστατικό του Παλέρμο και η πολιτική ανοιχτού λιμανιού είναι δύο από τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις της πόλης. Δυστυχώς, το πέρασμα της δημαρχίας από τον Ορλάντο στον Λαγκάλλα τον Ιούνιο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της πόλης από τα πιο προοδευτικά δίκτυα μετανάστευσης, όπως η Διεθνής Συμμαχία Ασφαλών Λιμένων.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Οι προσπάθειες του Παλέρμο να υποστηρίξει συγκεκριμένες πολιτικές και να εναντιωθεί σε άλλες δεν είναι μονάχα ρητορικές. Έχει καταφέρει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική στάση των δήμων και έχει προωθήσει τη διατοπική δικτύωση και συνεργασία. Η Πλατφόρμα του Καταστατικού του Παλέρμο επώασε και διαμόρφωσε την κοινοπραξία «Από τη Θάλασσα ως την Πόλη». Και οι δύο είναι ιδιαίτερα σημαντικές, στο βαθμό που αξιοποιούν αυτό το έργο συνηγορίας, τόσο σε πρακτικούς όσο και σε συμβολικούς όρους. Η συνεργασία με άλλες πόλεις υπήρξε επίσης βασικό συστατικό των προσπαθειών άσκησης πίεσης και θα συνεχίσει να είναι σημαντική στο μέλλον για το δίκτυο των πόλεων αλληλεγγύης που αντιτίθενται στις μεταναστευτικές πολιτικές αποκλεισμού της ΕΕ.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ιταλία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������