Moving Cities
O mieście

Palermo

Otwarte miasto portowe wyzwaniem dla europejskiej polityki migracyjnej

Kluczowe wnioski

  • 1

    Palermo pokazuje, jak wpływowe mogą być miasta, gdy angażują się politycznie: miasto wielokrotnie krytykowało zarówno unijne, jak i krajowe podejście do migracji, wykorzystując autorytet instytucjonalny i reputację, jaką może zapewnić administracja miejska.

  • 2

    Zaangażowanie wielu podmiotów w dialog na temat solidarności jest istotne – od oddolnych inicjatyw po administrację miejską. Konstruktywna krytyka, a nawet konfrontacja, wzmacniają zarówno lokalne, jak i ponadlokalne praktyki.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Przezwyciężanie europejskiego reżimu granicznego: Palermo stanowi niezwykle istotny przykład miasta zaangażowanego w podnoszenie świadomości i opowiadającego się za głębokimi zmianami w polityce granicznej UE i krajowej, ze szczególnym uwzględnieniem migracji morskiej oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na Morzu Śródziemnym.

Jakie są kluczowe czynniki?

Oddolny aktywizm wsparty przez zaangażowanego burmistrza: Zorientowana na uchodźców solidarność w Palermo jest wynikiem połączenia oddolnego aktywizmu, społeczeństwa obywatelskiego i wsparcia instytucjonalnego. Poza granicami miasta reputacja ta jest silnie związana z programem i kapitałem politycznym byłego burmistrza Leoluci Orlando (1985-2000, 2012-2022). Poprzez wielokrotne deklarowanie otwartości miasta burmistrz był w stanie stworzyć nowy wizerunek Palermo, wzbudzając zainteresowanie również poza granicami kraju. Być może wynika to z kontrastu między sławą miasta niegdyś rządzonego przez mafię a dzisiejszym wizerunkiem solidarnego miasta praw człowieka. Orlando nie wziął udziału w wyborach o burmistrzostwo w 2022 i przeszedł na emeryturę. Burmistrzem został kontrowersyjny Roberto Lagalla (Unione di Centro) z prawicowej koalicji, która zawsze ostro krytykowała progresywną politykę migracyjną byłego burmistrza Orlando.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Dzięki polityce opartej na zaangażowaniu administracji miejskiej i wiarygodności oddolnych inicjatyw, o Palermo stało się głośno w całej Europie. W Palermo udało się ukształtować ogólnoeuropejską kontrnarrację i rozpocząć dyskusję polityczną związaną zarówno z unijną, jak i krajową polityką migracyjną. Karta Palermo i polityka otwartych portów to dwa z najbardziej znaczących podejść w tym zakresie. Niestety doprowadziła zmiana w rządzie komunalnym od Orlando do Lagalli w czerwcu 2022 do faktycznego odejścia od najbardziej progresywnych sieciach z tematem migracji ze strony miasta.jak np. International Alliance of Safe Harbours.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Działania na rzecz orędownictwa podejmowane przez miasto Palermo zdołały wyjść poza retorykę i przyniosły istotne zmiany w politycznym pozycjonowaniu gmin, promując ponadlokalne sieci wsparcia i współpracę. Proces Platformy Karty Palermo i jej najnowsza inicjatywa From the Sea to the City (Od Morza do Miasta) są szczególnie znaczące, ponieważ wieńczą miejską pracę rzeczniczą, zarówno w sensie praktycznym, jak i symbolicznym. Ponadlokalna współpraca z innymi miastami była również kluczowym elementem wspomnianych działań rzeczniczych i może okazać się niemniej ważna w niedalekiej przyszłości, kiedy Palermo wniesie swój wkład w sieć Miast Solidarnych, która sprzeciwia się wykluczającej polityce migracyjnej UE.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Włochy – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������