Moving Cities
O mieście

Marsylia

Ożywienie dziedzictwa śródziemnomorskiej gościnności

Kluczowe wnioski

  • 1

    Odkąd po dekadach konserwatywnych rządów w 2020 r. miasto wybrało lewicową koalicję rządzącą, urzędnicy miejscy i społeczeństwo obywatelskie ściślej ze sobą współpracują.

  • 2

    Marsylia zobowiązała się do polityki otwartego portu – tamtejsi urzędnicy odwołują się do historii miasta jako stolicy Morza Śródziemnego: „Kiedy ktoś tonie, nie pytamy o dokumenty, wyciągamy go z wody”.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Po latach stagnacji port znów otwarty: Marsylia, jako jedno z historycznych miast portowych w basenie Morza Śródziemnego, ma wieloletnie dziedzictwo migracyjne. Niestety, przez ostatnich kilka dekad władze lokalne nie promowały integracyjnego podejścia do migrantów. Liczne oddolne inicjatywy obywatelskie pomagały i nadal pomagają ludności migrującej w znalezieniu zakwaterowania, oferując podstawowe wsparcie i prowadząc kampanię na rzecz praw migrantów. W 2020 r. wybór burmistrza Rubiroli, stojącego na czele lewicowej koalicji kierowanej przez Europe Ecology (Partię Zielonych), nadał postępowy charakter lokalnej polityce i sprawił, że Marsylia stała się jednym z najistotniejszych Solidarnych Miast, otworzyła swój port i zaangażowała się w międzynarodowe sieci wsparcia.

Jakie są kluczowe czynniki?

Wieloletni aktywizm spotyka się z nową administracją: Współpraca między władzami państwowymi a społeczeństwem obywatelskim w Marsylii jest stosunkowo nowa, chociaż inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe mają tam wieloletnie doświadczenie w pomaganiu nowo przybyłym osobom. Rok 2020 stanowił punkt zwrotny dla polityki lokalnej. Nowa administracja miejska zobowiązała się do przeformułowania polityki migracyjnej i integracyjnej, co lokalne media okrzyknęły „marsylską wiosną”.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Urzędnicy miejscy opowiadają się za bezwarunkowym przyjęciem: Zaangażowanie w politykę otwartego portu i publiczne wystąpienia burmistrza, w których opowiedział się za zapewnieniem bezwarunkowego azylu, to jedna z najbardziej widocznych zmian osiągniętych przez władze miasta. Mniej antagonistyczne stosunki między miastem a społeczeństwem obywatelskim pozwoliły na większy udział obu stron w krajowych i międzynarodowych inicjatywach Solidarnych Miast.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Marsylia umacnia swoją pozycję miasta gościnnego zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Nowa administracja weszła w sieć współpracy z innymi miastami, np. poprzez przystąpienie do ANVITA (Krajowego Stowarzyszenia Miast i Terytoriów Przyjaznych) oraz do Sieci Wspólnoty Solidarności wspierającej SOS Mediterranée. W czerwcu 2021 r. Marsylia przystąpiła również do sojuszu From the Sea to the City (Od Morza do Miasta).

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Francja – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������