Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΖυρίχηΙατροφαρμακευτική περίθαλψη για μετανάστες χωρίς χαρτιά

Τι αποτελεί έμπνευση;

Στη Ζυρίχη, οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα χωρίς χαρτιά και να τους βοηθήσουν να επιλύσουν το καθεστώς διαμονής τους. Η πόλη έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να ενισχύσει τις υπάρχουσες θεσμικές δομές, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι άνθρωποι των οποίων ο κύριος τόπος διαμονής είναι η Ζυρίχη αλλά δεν έχουν ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης - συμπεριλαμβανομένων των σεξεργατών/τριών ή των ατόμων χωρίς στέγη.Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση εκτιμά ότι η κύρια ομάδα που έχει ανάγκη από αυτό είναι οι μετανάστες χωρίς έγγραφα και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Το έργο βασίζεται στο έργο CAMSCO που εδρεύει στη Γενεύη (“Consultations Ambulatoires Mobiles des Soins Communautaires” / “Community mobile outpatient consultation hours”). Αυτή η υπηρεσία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τη δυνατότητα να προσφέρει στους μετανάστες χωρίς έγγραφα την ευκαιρία να εμβολιαστούν.

Επικοινωνία

Ποια ήταν η δυσκολία μέχρι τώρα;

Μέχρι τώρα, η ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από το σημείο επαφής για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα SPAZ (Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich) και το «Meditrina» της μονάδας του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού για το Καντόνι της Ζυρίχης. Το πρόβλημα με αυτό το σύστημα ήταν ότι για να αποκτήσει κανείς ασφάλιση υγείας, χρειαζόταν μια διεύθυνση τιμολόγησης. Πολλοί μετανάστες/ριες χωρίς χαρτιά φοβήθηκαν ότι αυτό θα τους οδηγούσε στην απέλασή τους και έτσι απέφυγαν να συνάψουν ασφάλιση υγείας. Επιπλέον, οι περισσότεροι μετανάστες/ριες χωρίς έγγραφα δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να πληρώσουν για την ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, η οποία στην Ελβετία κοστίζει μεταξύ 300 και 2.500 ελβετικά φράγκα ανά άτομο το μήνα. Ως αποτέλεσμα, το συμβούλιο εκτιμά ότι μόλις το 5% των μεταναστών/ριών χωρίς έγγραφα που ζουν στη Ζυρίχη είναι ασφαλισμένοι. Τα υπόλοιπα, σύμφωνα με το συμβούλιο, εξαρτώνται από δωρεάν επιλογές που παρέχονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις και είναι «σίγουρα υποεξυπηρετούμενα ιατρικά».

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία;

Το 2020, μετά από τρία χρόνια προπαρασκευαστικών εργασιών και εκστρατειών από οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του SPAZ, το τοπικό συμβούλιο της Ζυρίχης ανέθεσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μετανάστες χωρίς έγγραφα χωρίς τακτική ασφάλιση υγείας. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου, ακόμη και αν οι κάτοικοι χωρίς έγγραφα «έχουν μια συνεχή διοικητική διαμάχη με τις αρχές», το κράτος έχει καθήκον να φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το συμβούλιο ενεργεί με την υπόθεση ότι η λεγόμενη καθολική υποχρεωτική κάλυψη που παρέχεται βάσει του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την Ασφάλιση Υγείας ισχύει και για άτομα που επίσημα δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούνται ιατρική περίθαλψη σε περιπτώσεις ασθένειας, τραυματισμού και εγκυμοσύνης/γέννησης.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Ύστερα από τρία χρόνια προετοιμασίας και εκστρατειών μεταξύ άλλων και από τον οργανισμό SPAZ και άλλους, το δημοτικό συμβούλιο της Ζυρίχης εγκαινίασε το 2020 ένα πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την παροχή ιατρικής φροντίδας σε παράτυπους μετανάστες χωρίς σταθερή ασφάλεια υγείας. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι ακόμα και αν βρίσκονται «σε διοικητική σύγκρουση με τις αρχές», σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς το κράτος θα πρέπει να φροντίσει για την υγεία αυτών των ανθρώπων. Η απόφαση αυτή πάρθηκε υπό την προϋπόθεση ότι η λεγόμενη «γενική ασφαλιστική υποχρέωση» του νόμου για την ασφάλεια υγείας στην Ελβετία ισχύει και για όσους δεν επιτρέπεται τυπικά να βρίσκονται στη χώρα – έτσι, έχουν δικαίωμα στην ιατρικό-φαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή μητρότητας.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Τον Σεπτέμβριο του 2021, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την έναρξη του πιλοτικού έργου με προϋπολογισμό έργου 4,6 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Το 2023, η ρυθμιζόμενη, πολυεπίπεδη περίθαλψη ασθενών χωρίς χαρτιά θα λαμβάνει χώρα σε ιατρικές εγκαταστάσεις και κέντρα κοινωνικής συμβουλευτικής, σύμφωνα με το προαναφερθέν μοντέλο περίθαλψης τριών σταδίων. Εάν υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης της θεραπείας, οι μη ασφαλισμένοι ασθενείς θα λάβουν συμβουλές για την εγγραφή τους στην ασφάλιση υγείας.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις