Moving Cities
Inspirujące strategie

ZurychOpieka zdrowotna dla migrantów nieposiadających dokumentów

Co jest inspirujące?

W Zurychu poszukiwano sposobów na zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy w radzeniu sobie z sytuacją pobytową osobom nieposiadających dokumentów. Władze miasta Zurychu ogłosiły, że wzmocnią istniejące struktury instytucjonalne. Ma to służyć wszystkim osobom, których centrum życiowe jest w Zurychu, ale nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom świadczącym usługi seksualne i osobom bez stałego miejsca zamieszkania. Rada miejska szacuje jednak, że największą grupę stanowią i będą stanowić Sans Papiers (nieudokumentowani). Inspiracją dla projektu jest genewski projekt CAMSCO („Consultations Ambulatoires Mobiles des Soins Commmunautaires"). Oferta ta okazała się szczególnie istotna w czasie pandemii, aby pomóc szczepiącym się Sans Papiers.

Kontakt

Sans-Papiers Zürich (SPAZ)

E-Mail: zuerich@sans-papiers.ch

Co do tej pory było wyzwaniem?

Stworzony został trójstopniowy model opieki w Zurychu. Najpierw osoby szukające pomocy zwracają się do "Meditriny". Centrum będzie początkowo otrzymywać około 470 000 franków rocznie, aż do 2023 roku, kiedy to zakończy się faza pilotażowa. W zamian, przez sześć godzin dziennie oferuje konsultacje, zapewniając bezpłatną podstawową opiekę zdrowotną. W przypadkach wymagających bardziej specjalistycznych badań lekarskich, w drugim etapie kieruje on pacjentów Sans Papiers do publicznego szpitala. W związku z tym dwa publiczne szpitale Waid i Triemli stały się oficjalnie „szpitalami dla Sans Papiers", których centrum życia znajduje się w Zurychu. Na tym drugim etapie podejmowane są działania diagnostyczne i terapeutyczne objęte ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych. Sans Paper musi pokryć 10% kosztów, maksymalnie 1 000 franków rocznie. Krok trzeci: Jeżeli konieczny jest pobyt w szpitalu, pacjenta rejestruje się w kasie chorych, a rząd federalny i kanton przejmują składkę ubezpieczeniową. Jeżeli nie ma sensu wykupywać ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ koszty mieszczą się w ramach udziału własnego, ale nie mogą być pokryte przez pacjenta, do akcji włącza się gmina. Początkowo około 1,5 miliona franków rocznie jest przeznaczonych na te trzy zakresy działań.

Jak to działa?

Po trzech latach przygotowań i kampanii, prowadzonych między innymi przez Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich , Rada Miejska Zurychu zleciła w 2020 r. pilotażowy projekt zapewnienia opieki medycznej dla nieudokumentowanych migrantów bez stałego ubezpieczenia zdrowotnego. Nawet jeżeli Sans-Papiers są w „administracyjnym konflikcie z władzami", państwo musi zapewnić tym ludziom opiekę zdrowotną zgodnie z prawem międzynarodowym, stwierdza uchwała Rady Miejskiej. Zakłada ona, że tzw. „ogólny obowiązek ubezpieczeniowy" szwajcarskiego prawa ubezpieczeń zdrowotnych dotyczy również tych, którzy oficjalnie nie mają prawa przebywać w kraju. Takie osoby mają jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku choroby, wypadku i macierzyństwa.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Po trzech latach przygotowań i kampanii, prowadzonych między innymi przez Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich , Rada Miejska Zurychu zleciła w 2020 r. pilotażowy projekt zapewnienia opieki medycznej dla nieudokumentowanych migrantów bez stałego ubezpieczenia zdrowotnego. Nawet jeżeli Sans Papiers są w „administracyjnym konflikcie z władzami", państwo musi zapewnić tym ludziom opiekę zdrowotną zgodnie z prawem międzynarodowym, stwierdza uchwała Rady Miejskiej. Zakłada ona, że tzw. „ogólny obowiązek ubezpieczeniowy" szwajcarskiego prawa ubezpieczeń zdrowotnych dotyczy również tych, którzy oficjalnie nie mają prawa przebywać w kraju. Takie osoby mają jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku choroby, wypadku i macierzyństwa.

Co nowego w 2023 roku?

We wrześniu 2021 r. odbyło się wydarzenie inaugurujące projekt pilotażowy o budżecie 4,6 mln franków szwajcarskich. W 2023 r. odbędzie się regulowana, wielopoziomowa opieka nad pacjentem Sans Papiers w placówkach medycznych i poradniach socjalnych, zgodnie z wyżej wymienionym trójpoziomowym modelem opieki. W razie potrzeby po leczeniu kontrolnym zostanie przeprowadzona konsultacja z nieubezpieczonymi pacjentami w celu wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie inspirujące strategie