Moving Cities
Inspirujące strategie

ZurychMiejska karta identyfikacyjna

Co jest inspirujące?

Idea miejskiego dowodu tożsamości jest jednym z innowacyjnych sposobów zapewnienia dostępu do praw wszystkim osobom mieszkającym w mieście, niezależnie od ich statusu pobytu. Jest to sposób na zapewnienie podstawowych usług tym, którzy nie są objęci ustawodawstwem krajowym lub regionalnym, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka „wykrycia" i deportacji osób bez dokumentów.

Jak to działa?

Aby zapobiec rozdawaniu karty wyłącznie nieudokumentowanym migrantom, co pozwoliłoby na ich bezpośrednią identyfikację, Zuryska Karta Miejska ma być oferowana całej ludności aglomeracji Zurychu. Aby zachęcić mieszkańców posiadających status rezydenta do jej posiadania, karta będzie oferować cały szereg dodatkowych funkcji, na przykład jako karta rabatowa w kawiarniach, muzeach i sklepach. W ten sposób noszenie Zuryskiej Karty Miejskiej nie oznacza automatycznie, że dana osoba nie posiada dokumentów, ale daje jej dostęp do usług publicznych i prywatnych na niedyskryminujących zasadach.

Kto zainicjował projekt?

Rząd miejski Zurychu jest postępowy i kontrolowany przez lewicę. Jest on otwarty na działania zmierzające do uregulowań prawnych, chociaż nie posiada niemal żadnych stosownych kompetencji. W 2017 r. grupy społeczeństwa obywatelskiego i kościoły założyły stowarzyszenie na rzecz "Züri City Card". Prowadzi ono kampanię na rzecz wprowadzenia dowodu tożsamości opartego na modelu amerykańskich Miast Azylowych i ich Miejskich Kart Identyfikacyjnych. W 2018 r. władze miasta uznały swoją odpowiedzialność za mieszkańców miasta bez regularnego pozwolenia na pobyt i ogłosiły, że zbadają dalsze kroki na rzecz miejskiego dowodu tożsamości: „Rada Miasta popiera uregulowanie Sans Papiers (nieudokumentowanych), którzy mieszkają tu od kilku lat i zobowiązuje się do zapewnienia im bezpiecznego korzystania z podstawowych praw człowieka, do których powinni mieć pełny dostęp. 31 października 2018 r. Rada Miasta zwróciła się do administracji o przedstawienie konkretnej propozycji wprowadzenia Karty Miejskiej. Po zebraniu przez stowarzyszenie około 8.400 podpisów, Rada Miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu "Zuryskiej Karty Miejskiej" w listopadzie 2020 r. Dwie ekspertyzy prawne wykazały, że jest to prawnie dozwolone.

Co z tego wyniknie?

Podsumowując, idea miejskiego dowodu tożsamości stanowi inspirujące podejście do okazywania lokalnej solidarności w przypadkach, gdy ustawodawstwo krajowe jest wrogie lub gdy proces uzyskiwania legalnego statusu rezydenta jest powolny. Jednocześnie, wprowadzenie jej w życie okazało się wyzwaniem w przypadku Zurychu. Koszty, czas przygotowań i wsparcie na różnych szczeblach władzy wymagają od aktywistów wytrwałości.

Co nowego w 2023 roku?

W maju 2022 r. większość mieszkańców Zurychu głosowała w referendum w sprawie „karty miejskiej Züri” za finansowaniem projektu w wysokości 3,2 mln franków. Wcześniej komitet konserwatywnych i prawicowych partii konserwatywnych podjął referendum przeciwko wspomnianej promocji i wprowadzeniu - ich zdaniem nielegalnej i nieodpowiedniej - karty miejskiej Züri. Teraz miasto ma za zadanie wypracować konkretną propozycję wprowadzenia do 2024/2025 roku niezależnego od statusu pobytu dowodu osobistego dla wszystkich obywateli miasta.

Wszystkie inspirujące strategie