Moving Cities
O mieście

Poczdam

Ogniwo łączące miasta w całej Europie

Kluczowe wnioski

  • 1

    Poczdam jest liderem w zakresie organizacji miejskich sieci wsparcia – zarówno w Niemczech, jak i Europie. Zainspirował kilka innych miast do aktywnego działania poprzez założenie Sojuszu Miast Bezpiecznych Przystani (Städtebündnis Sicherer Hafen).

  • 2

    Poczdam opowiada się za reformą niemieckiej Ustawy o Pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców, która umożliwiłaby gminom odgrywanie większej roli w przyjmowaniu osób uratowanych na morzu.

  • 3

    Dzięki Urzędowi ds. Cudzoziemców, miasto angażuje się w mniej dyskryminujące praktyki. W tym celu wspólnie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego opracowano nowe wytyczne, w których zwraca się do urzędników zajmujących się sprawami o nadawanie prawa do pobytu, jeżeli tylko jest to prawnie możliwe.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Obrońcy praw uchodźców: Pod względem polityki migracyjnej, Poczdam jest jednym z najbardziej wpływowych miast w Niemczech i Europie. Miasto od wielu lat angażowało się w działalność antyrasistowską, a w 2015 r. publicznie opowiedziało się za prawami migrantów i poprawiło warunki życia uchodźców na wielu płaszczyznach: od uproszczonego łączenia rodzin po zwiększony dostęp do kursów integracyjnych. Poczdam stara się też poprawić własne mechanizmy przyjmowania uchodźców poprzez reformę lokalnego Urzędu ds. Cudzoziemców, z pomocą kościołów, lokalnej grupy Seebrücke i innych antyrasistowskich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Jakie są kluczowe czynniki?

Aktywny burmistrz: Poczdam jest stolicą kraju związkowego, a po upadku komunizmu obrał lewicowo-liberalny kierunek. Warto też wspomnieć o zaangażowaniu nadburmistrza Mike'a Schuberta w działalność rzeczniczą oraz otwartości miasta na współpracę z inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Sojusz Miast Bezpiecznych Przystani: Deklaracja poczdamska i późniejsze założenie sojuszu Miast Bezpiecznych Przystani w 2019 r. dało asumpt do dialogu z niemieckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W czerwcu 2021 r. Poczdam i Palermo zorganizowały konferencję burmistrzów, która zapoczątkowała pierwszy europejski Sojusz Bezpiecznych Przystani. W Poczdamie wyróżnia się przekształcenie dyskryminującego Urzędu ds. Cudzoziemców" przy współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Poczdam jest jednym z głównych oponentów niemieckiej Ustawy o Pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców i opowiada się za jej reformą, (dzięki zmianie prawa gminy mogłyby odgrywać większą rolę w przyjmowaniu osób uratowanych na morzu). W Poczdamie założono stowarzyszenie Miast Sojuszu Bezpiecznych Przystani, do którego należą gminy z całej Europy. Sojusz wywarł polityczną presję na rząd federalny i z powodzeniem nawiązał dialog z niemieckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (BMI), które jest odpowiedzialne za zamierzoną reformę. „Deklaracja Poczdamska”, na której opiera się sieć wsparcia, jest najważniejszym dokumentem dotyczącym przyjmowania uchodźców w Niemczech.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Niemcy – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������